Haideţi să mai credem în Iisus Hristos!

(Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, sursa: Sfânta Mănăstire „Dervent”)
Horoscoape astăzi ne îndrumă sorţii,
cina rugăciunii este tot mai rară,
prin televizoare îşi arată colţii
diavolul ce urlă tragic ca o fiară.

Neştiut de nimeni merge-n veşnicie
un copil al străzii fără lumânare,
soboare de îngeri îi ţin tovărăşie
şi-l înaripează spre cereşti altare.

Un sărman mănâncă supa lui creştină,
pe piept, el îşi face crucea preasfântă,
din puţina pâine opreşte puţină
pentru un câine frate cu privirea mută.

Ţintuit de-o cruce zgâriată-n perete,
satanişti sălbatici pe el se răzbună –
îl batjocoresc lovindu-l cu sete,
cu înjurături de Hristos şi mumă.

Câte un tâlhar intră-n puşcărie –
gând de răzbunare pentru cel ştiut,
o măicuţă simplă dă o liturghie
pentru pomenirea fiului pierdut.

Părăsiţi de rude, merg spre loc de-odihnă
bătrâni din azile, oameni fără soartă,
doar Sfânta Fecioară din cer mai suspină
şi un preot le citeşte fără plată.

Cărturarii, în letopiseţe,
cată disperaţi poveţe creştine:
sfinţii de demult ne spun cu blândeţe
să avem răbdare, căci va fi un mâine.

Ca o prorocire ne îmbărbătează
mâna lor întinsă, gândul lor frumos –
ca nădejdea noastră să rămână trează:
haideţi să mai credem în Iisus Hristos!