Rugăciunea Prodromiţa, tălmăcită în stihuri

(Icoana Maicii Domnului Prodromiţa, sursa: OrthodoxWiki)

1.O  fecioară preacurată de-a pururi sfinţită,
Tu  podoaba prodromiţilor nebiruită,
Laudă închinătorilor nebiruită…

2. Sfântul Petru Athonitul aflat-a prin tine
că-i ales Muntele Athos să ţi se închine,
loc ales Muntele Athos să ţi se închine.

3. Sfântul Petru Athonitul aflata-a uimit
că-i ales Muntele Athos şi-i afierosit,
pentru cei cuvioşi monahi afierosit.

4. Icoana ta nelucrată de mâini pământeşti,
hotărât-ai Sfântului Munte să o dăruieşti,
împăcarea cu Dumnezeu să o dăruieşti.

5. Izvor de praznic şi mântuire e a ta icoană,
prin ea, cununi ne dăruieşti, o, tu fără prihană,
cununi după vrednicie, o, tu fără prihană

6. Haruri dăruieşti celor ce te slăvesc şi te cinstesc,
cei care cu credinţă şi nădejde te măresc,
nu pier nicidecum cei care cu nădejde te măresc.

7. Tu, din negura patimilor mântuieşte-ne,
şi din necurăţia noastră, curăţeşte-ne,
o, tu, preacurată fecioară, curăţeşte-ne.

8. Tu a noastră păzitoare neadormită,
Robilor tăi, chipul feţei tale preacinstită,
dat-ai lor chipul feţei tale preacinstită.

9. Tu  degrabă  ne întâmpini pe cei ce te chemăm,
chipul tău luminos, mulţumind îl sărutăm,
cu dragoste închinându-ne îl sărutăm.

10. Arată-ţi milele tale, Sfântă Născătoare,
primeşte cererile de folos şi a noastră strigare,
ale robilor tăi cereri şi a noastră strigare.

11. Depărtează al patimilor nor din zare,
izbăveşte-ne de ispite şi vătămare,
de trupeasca şi sufleteasca vătămare.

12. Fii a mărturisirii noastre mijlocitoare,
ajută-i pe cei ce cu dragoste arzătoare,
se închină ţie cu dragoste arzătoare.

13. Chipului tău nefăcut de mână omenească
i se închină cei ce ştiu să te cinstească,
înfricoşatele minuni ştiu să le cinstească.

14. O  pavăză tare a clerului bisericesc,
tu  stăpână a celor din cinul monahicesc,
acoperământul cinului monahicesc…

15. Miluieşte şi mântuieşte pe ortodocşi,
cu rugăciunile tale pe Părinţii cuvioşi,
pe diaconi şi popor şi pe cei cuvioşi…

16. Pe credincioşi şi pe Părinţii prodromiţi
ce la icoana ta se-nchină pururea smeriţi,
la icoana ta făcătoare de minuni smeriţi.

17. Ocroteşte-i şi cată cu a ta milostivire
spre noi şi învredniceşte-ne de iubire,
pentru Hristos, învredniceşte-ne de iubire.

18. Ca toţi creştinii în locaşurile cereşti
să se desfăteze şi cu Hristos pe veci
să vieţuiască în desfătare cu Hristos pe veci.

19. Cercetează-ne  maică de fii, iubitoare,
pe robii tăi cu mila ta, sfânta apărătoare,
pe noi cu darul tău, sfânta apărătoare.

20. Dăruieşte mântuire tuturor şi har deplin
şi tămăduire celor neputincioşi, amin,
linişte celor înviforaţi, în veci, amin.

 

Ocrotire

de Gavriil  Stiharul

Icoana Maicii Domnului cu Pruncul – „Potirul Nesecat“, sursa:Sfânta Mănăstire Dervent”

Maica Domnului, maica dorului,
pentru cântare, pentru lucrare,
lucrare cerească în vie domnească,
nouă încredinţată din mila de Tată.

Curge pe pământ Cuvântul cel sfânt,
precum o ploaie de stele-n văpaie,
biruieşte somnul şi vino la Domnul,
El îţi dă odihnă, rănile-ţi alină.

Harul să învingă, răul să se stingă,
lacrima să pice, focul să ridice
să aprindă dorul către-nalt Păstorul,
cel blând şi smerit, de lemn răstignit.

Biruie împietrirea, vino la iubirea
lui Hristos Dumnezeu, înalt Arhiereu,
inima să-ţi cânte, să binecuvânte
pe cel Împărat, de Paşti înviat.

Maica Domnului, maica dorului,
scoală-te creştine, mâna să se-nchine,
mătănii să bată pentru cea curată,
sfânta dorului, Maica Domnului.