Rugă pentru Trezire

Este hotărât din vreme
ceea ce trebuie să vină,
m-am rugat pentru lumină
să mi-o dăruieşti prin semne.

M-am rugat pentru Trezire:
fie-mi ruga ploaie deasă,
mai dă-mi, Doamne, mai dă-mi zile
şi mă cheamă apoi acasă.

Şi, prin crucea de cuvinte,
să trec dincolo de fire,
şi să-Ţi mulţumesc, Părinte,
că mă-ncerci pentru Trezire.

Este hotărât din vreme :
slova dulce din Scriptură
să mă ardă, să mă cheme,
rob la patimi, Tu mă fură.