Rugăciune la timp de boală, tălmăcită în stihuri [1]

Sfânta Muceniţă Filofteia, sursa: Sfânta Mănastire Dervent

1 .
Sfântă mare muceniţă a lui Hristos,
Sfântă Filoftee, ruga cu folos
să ne fie fie nouă. Ruga cu folos.

Pomeneşte a noastră suferinţă,
genunchii ni-s plecaţi. Cu umilinţă
ne rugăm ţie.Cu tăcută umilinţă.

Pomeneşte a noastră suferinţă de-amar,
pomeneşte neputinţa şi zbaterea-n zadar,
a firii omeneşti zbatere-n zadar.

Ca într-o mreajă firea ne este prinsă,
fără scăpare şi de-ntristare cuprinsă,
firea noastră omenească de-ntristare cuprinsă.

Fără Dumnezeu şi a lui milostivire
sufletul ni-i osândit şi nu-i mântuire,
pe veci osândit şi fără mântuire.

Te rugăm pe tine,mijloceşte pentru noi
ca Cel Preaputernic să ne scape din nevoi,
din boli,neputinţă şi crâncene nevoi.

El însuşi te-a trimis prin aceste părţi,
preamărindu-te să ne aperi de răutăţi,
să ne păzeşti de toate cele răutăţi.

Sfântă Filoftee, muceniţă a lui Hristos,
priveşte la al bătrânilor plâns dureros,
la cele lacrimi de plâns dureros.

Ia aminte la suspinele maicilor,
apleacă-te spre cererea pruncilor,
spre cererea nevinovată a pruncilor.

Ştim, Sfântă muceniţă, că pentru păcate
pătimim toate cele necurmate,
durerile şi lacrimile necurmate.

Boli, sărăcie, de la vrăjmaşi prigoniri,
neploaie la vreme şi atâtea ispitiri,
atâtea necurmate rele şi ispitiri.

Pentru toate cădem la a ta milă,
fă să nu pătimească şi cei fără de vină,
din pricina noastră cei fără de vină.

Milostiveşte-te şi roagă-te lui Dumnezeu,
roagă-te pentru noi ca să-ţi strigăm mereu :
Bucură-te fecioară !Să-ţi strigăm mereu.

Căci, Sfântă Filoftee, noi te fericim,
mare muceniţă, bucură-te,amin.
Acum şi pururea, bucură-te, amin.

__________________________________
1. Rugăciunea este adresata Sfântei Muceniţe Filofteia. Ea a trăit la începutul secolului al XIII-lea pe teritoriul actual al Bulgariei. A fost martirizată de de însuşi tatal său la vârsata de 12 ani. Este declarată ocrotitoare a Ţării Româneşti, prăznuirea ei făcându-se la data de 7 decembrie.
De-a lungul timpului, au fost consemnate numeroase minuni, în special vindecări miraculoase, fapt care a determinat ca sfintele ei moaşte, care se odihnesc la Catedrala Mitropolitană de la Curtea de Argeş, să fie vizitate de foarte mulţi pelerini veniţi din toata ţara. Poezia de faţă reprezinta versificarea rugăciunii omonime ce face parte din canonul de rugăciuni la toata vremea si trebuinţa.